پنجشنبه 20 بهمن 1401
 


تحلیلی از وضعیت انتشار کتب خارجی در ایران
وضعیت ترجمه و انتشار کتب خارجی در ایران با توجه به عم الحاق کشورمان به کنوانسیون برن می تواند مهم و قابل تأمل باشد.
متن حاضر، قسمت اول از مقاله است که تقدیم می گردد.

اثر دکتر سید عباس حسینی نیک
پژوهشگر حقوق مالکیت فکری
آخرین نسخه لایحه مالکیت ادبی و هنری
لایحه مالکیت ادبی و هنری در طول تدوین دچار تغییرات متعددی شده به نحوی که حتی در بعد از تصویب کلیات در کمیسیون حقوقی و قضایی نیز موارد زیادی اصلاحات پیش بینی شده است.
آخرین نسخه ای که در دسترس ما قرار گرفته، نسخه ضمیمه است.
قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي مصوب 1396,05,31
قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي از قوانین تکمیلی جدید است که در جهت ساماندهی تولید علم و انتشار آن به تصویب رسیده است.
متن فارسی کنوانسیون برن
متن کامل کنوانسیون برن با ترجمه سرکار خانم دکتر اصلی عباسی
خرید اینترنتی شارژ،شارژ وایمکس،خرید طرح ترافیک
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ است.
Designed by Farsidev.Com