سه شنبه 29 خرداد 1397
 


تحلیلی از وضعیت انتشار کتب خارجی در ایران
وضعیت ترجمه و انتشار کتب خارجی در ایران با توجه به عم الحاق کشورمان به کنوانسیون برن می تواند مهم و قابل تأمل باشد.
متن حاضر، قسمت اول از مقاله است که تقدیم می گردد.
متن فارسی کنوانسیون برن
متن کامل کنوانسیون برن با ترجمه سرکار خانم دکتر اصلی عباسی
لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط - نسخه نهایی دولت در مجلس
لایحه حمایت از مالکیت فکری / دفتر اول: حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط
این متن آخرین ویرایش لایحه است که از طرف دولت تحویل مجلس شورای اسلامی گردیده و هم اکنون در انتظار بررسی و تصویب می باشد.
خرید اینترنتی شارژ،شارژ وایمکس،خرید طرح ترافیک
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ است.
Designed by Farsidev.Com