پنجشنبه 16 تير 1401
 
هشدارهاي قانوني مربوط به پديدآورندگان
1ـ حقوق پديدآورنده شامل حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر و حق بهره‌برداري مادي و معنوي از نام و اثر اوست.

2ـ حقوق معنوي اثر بدون محدوديت زماني و مكاني، بطور ابدي مربوط به پديدآورنده است و حتي از طريق ارث و وصيت نيز به كسي منتقل نمي‌گردد.

3ـ پديدآورندگان توجه داشته باشند كه رعايت حقوق معنوي ديگران در آثارشان، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

حقوق معنوي به رسميت شناخته شده در قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، حق سرپرستي و حق تماميت است. بر اساس اين دو حق، كسي حق ندارد به حد خارج از عرف و بدون ذكر مأخذ، اقدام به بهره برداري از آثار ديگران در اثر خود نموده يا اثر ديگري را به نام خود منتشر سازد.

4ـ بر اساس ماده 1 قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352، حق تكثير يا تجديد چاپ و بهره‌برداري و نشر و پخش هر ترجمه‌اي با مترجم يا وارث قانوني او است.
حقوق مذكور در اين ماده قابل انتقال به غير است و انتقال گيرنده از نظر استفاده از اين حقوق قائم مقام انتقال دهنده براي استفاده از بقيه مدت از اين حق خواهد بود. ذكر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامي است.

5ـ بر اساس اصلاح ماده 12 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1389، مدت محفوظ بودن حقوق مادي اثر بعد از مرگ پديدآورنده براي ورثه، 50 سال مي‌باشد.

خرید اینترنتی شارژ،شارژ وایمکس،خرید طرح ترافیک
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ است.
Designed by Farsidev.Com