پنجشنبه 07 بهمن 1400
 
هشدارهاي قانوني مربوط به ناشران
1ـ ناشران بدانند كه بر اساس قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، كسي حق ندارد آثار پديدآورنده‌اي را بدون اجازه وي منتشر ساخته يا تغييري در محتوا داده يا بخشي از محتوا را حذف كرده و يا نام وي را ناقص ذكر كرده يا به نام خود يا ديگري منتشر سازد.

2ـ بر اساس ماده 23 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ،1348 هر كس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كه مورد حمايت اين قانون است به نام خود يا به نام پديدآورنده بدون اجازه او و يا عالمآ عامدآ به نام شخص ديگري غير از پديدآورنده نشر يا پخش يا عرضه كند به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

3ـ بر اساس ماده 2 قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352،تكثير كتب و نشريات به همان زبان و شكلي كه چاپ شده به قصد فروش يا بهره‌برداري مادي از طريق چاپ افست يا عكسبرداري يا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.

4ـ واگذاري حقوق مادي از طرف پديدآورندگان به ناشر در صورتي كه بدون محدوديت زماني باشد، بر اساس ماده 14 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، حداكثر سي سال بوده و بعد از آن، حقوق مذكور به پديدآورنده منتقل مي‌گردد.
بعد از واگذاري حقوق مادي اثر به ناشر، در صورتي كه پديدآورنده فوت كند، قرارداد با ناشر پابرجاست و بعد آن تا موعد پنجاه سال بعد از فوت پديدآورنده، حقوق مادي به ورثه يا وصي پديدآورنده منتقل مي‌گردد.
توصيه مي‌گردد طرفين قرارداد به مدت واگذاري حقوق مادي اثر يا تعداد دفعات چاپ توجه داشته باشند.

5ـ توصيه مي‌گردد كتابفروشان و شركت‌هاي پخش كتاب، به اصل بودن اثر توجه كافي داشته باشند. پخش و عرضه آثار غير قانوني بر اساس ماده 23 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ممنوع بوده و مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي‌گردد.

خرید اینترنتی شارژ،شارژ وایمکس،خرید طرح ترافیک
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ است.
Designed by Farsidev.Com